Eerst stem ik natuurlijk goed met je af, wat er moet gebeuren. Daarbij denk ik met je mee. Leuk als je zegt: “Goh, daar had ik nog niet aan gedacht, goed idee!”. Het komt ook wel eens voor dat ik iemand moet teleurstellen, als iets bijvoorbeeld technisch niet uitvoerbaar is.

Voor kleine klussen is afstemmen per telefoon of Whatsapp vaak genoeg, maar bij wat grote klussen kom ik – gratis en vrijblijvend – bij je langs om te bespreken wat je wensen zijn, wat je budget is en welke materialen er nodig zijn.

Voordat ik aan de klus begin, stuur ik je een opdrachtbevestiging per e-mail of – bij kleinere klussen die op korte termijn moeten gebeuren – per Whatsapp.

In principe werk ik alleen. Bij grote klussen of bij klussen waarbij ik specialistische hulp nodig heb, schakel ik – natuurlijk in overleg met jou – andere zzp’ers in. Soms heb ik maar heel even een paar extra handen nodig, bijvoorbeeld bij het in elkaar zetten van grote kasten. Als je zelf dan een handje wilt helpen door de kast op zijn plaats te zetten, kan dat ook. Dat scheelt meteen weer in de kosten.

Mijn algemene voorwaarden – geen kleine maar gewone letters

 1. Op alle klussen die ik doe, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig, als ik dat van te voren schriftelijk (per e-mail of Whatsapp) aan je heb bevestigd.
 2. In principe werk ik op basis van regie zoals dat in de branche heet, dus uurtje factuurtje. Voordat ik aan de klus begin, geef ik een urenindicatie. Ook geef ik je een inschatting van de kosten van materialen die nodig zijn voor jouw klus. Ik breng alleen de tijd in rekening die ik nodig heb voor jouw klus, niet meer maar ook niet minder. Je krijgt van mij een specificatie van de tijd die ik aan je klus heb besteed. Ik reken minimaal een uur per klus. Daarna reken ik in eenheden van een kwartier.
 3. Mijn uurtarief is € 45. Dat is inclusief BTW en alle overheadkosten, zoals gebruik van mijn eigen gereedschap, verzekeringen en reiskosten naar jouw huis, tijd die ik bezig ben met administratie en dergelijke. Als ik pauze neem of een belletje moet plegen die niet voor jouw klus is, breng ik die tijd vanzelfsprekend niet in rekening. Voor grote projecten is een korting op mijn uurtarief mogelijk. Ik maak dan met jou vooraf een afspraak over de prijs. Voor schilderwerk reken ik € 40 als je voldoet aan de voorwaarde voor het lage BTW tarief.
 4. Ik wil graag zo veel mogelijk klussen en zo min mogelijk tijd kwijt zijn met reizen. Ik richt mij daarom vooral op klanten die op IJburg wonen en in de nabijgelegen wijk Muiden de Krijgsman. Ik reken voor die klanten ook geen voorrijkosten. Dat betekent dat ik reistijd naar jouw huis niet in rekening breng. Buiten de wijken IJburg en Muiden de Krijgsman reken ik € 20 per dag of gedeelte van de dag aan voorrijkosten.
 5. Onder de tijd die ik aan je klus besteed, versta ik niet alleen de uitvoering van de klus zelf, maar ook de tijd die ik bezig ben met voorbereiding, zoals bestellingen en inkopen van materialen. Deze reistijd voor het doen van inkopen en het brengen van materiaal naar jouw huis breng ik dus – in afwijking van artikel 4 – wel gewoon in rekening. (Als het laten bezorgen van materiaal door de leverancier goedkoper is, doen we dat natuurlijk). Ook afrondende werkzaamheden, zoals opruimen, schoonmaken en afval afvoeren, is klustijd. Al deze tijd vind je terug op de urenspecificatie.
 6. Mijn gereedschap en (kleinere) materialen vervoer ik zoveel mogelijk in mijn fietskar. Heb ik toch de auto nodig? Dan breng ik de parkeerkosten in rekening.
 7. Mijn uurtarief is exclusief het materiaal dat nodig is voor jouw klus. Wil je geld besparen door zelf je materiaal in te kopen? Stem dat dan van te voren met mij af. Goedkoop is namelijk vaak duurkoop. Als je niet de goede materialen inkoopt, ben ik soms meer tijd kwijt om je klus te doen. En wordt het resultaat ook niet optimaal.
 8. Ik heb veel gereedschap, maar voor sommige klussen heb ik specialistische of grote machines nodig. Als ik gereedschap moet huren, laat ik je dat van te voren weten. De kosten van het huren van de machines (inclusief de tijd voor halen en brengen) breng ik in rekening.
 9. Ik werk op basis van een overeenkomst van opdracht. Dit betekent onder meer, dat jij instructies geeft over het te behalen resultaat. Maar ik beslis als vakvrouw in principe hoe dat resultaat het best bereikt wordt. Verder ben ik er verantwoordelijk voor dat ik mijn werk veilig doe, zowel voor mijzelf als voor jou en je huisgenoten. Ik verwacht dus dat je eventuele instructies rond veiligheid opvolgt. Doe je dat niet (maar dat kan ik me bijna niet voorstellen) dan heb ik het recht mijn werkzaamheden te stoppen. De uren die ik tot dan heb gemaakt + overige kosten ben je dan wel verschuldigd.
 10. Voor kleine klussen die minder dan een dag duren, vraag ik je direct bij afronding van de klus te betalen met Tikkie of Apple Pay. Je krijgt de factuur met bijbehorende specificatie dan binnen een week nagestuurd per e-mail, voor jouw administratie. Voor grote klussen stuur ik een voorschotfactuur van 50% van de tijd die ik volgens de indicatie nodig heb en voor de kosten van materiaal dat ik naar verwachting moet inkopen. De rest betaal je zodra de klus af is. Bij echt langdurige klussen of klussen waar ik veel materiaal voor moet inkopen, kan het voorkomen dat ik nog een tussentijdse factuur stuur. Dat spreek ik natuurlijk van te voren met je af. Op de facturen staat een IDeal link, zodat je makkelijk kunt betalen.
 11. De betaaltermijn is 14 dagen nadat ik de gespecificeerde factuur aan je heb verstuurd. Betaal je facturen alsjeblieft op tijd. Ik heb mijn wetboeken niet voor niets aan de wilgen gehangen en heb geen zin om aanmaningsbrieven te sturen en dagvaardingen te maken. Maar als het echt moet, doe ik dat natuurlijk wel.
 12. Ik doe mijn uiterste best om gemaakte afspraken na te komen. Niets is zo vervelend als een klusjesman/vrouw die zonder bericht niet komt opdagen. Als ik onverwacht niet kan, laat ik je dat zo snel mogelijk weten. Dat zal eigenlijk alleen zijn als er sprake is van een situatie waar je – hopelijk – wel begrip voor hebt, zoals ziekte of een begrafenis. Ik spreek dan af, wanneer ik je klus zo snel mogelijk alsnog afmaak. Bij grotere klussen, die een aantal dagen of weken duren, zal ik met jou een bepaald aantal uren per week afspreken waarin ik werk, waarbinnen er dan – rekening houdend met zowel mijn als jouw privé situatie – een bepaalde flexibiliteit is. Ik woon in de buurt, dus dat maakt de zaak vaak ook wat makkelijker. In principe werk ik niet ’s avonds en in het weekend, maar als dat echt nodig is, kan het soms wel.
 13. Als jij besluit de opdracht in te trekken en ik ben al met de klus begonnen, ben je verplicht de door mij al bestede tijd en ingekochte materialen en overige kosten zoals hiervoor genoemd te vergoeden.
 14. Als mijn klus af is, bekijken we samen of je tevreden bent. Zo niet, dan lossen we het in overleg op. Ben ik weg en vind je dat het toch niet goed is, laat het me dan zo snel mogelijk weten. Schakel niet direct iemand anders in, maar geef me de kans het eerst zelf op te lossen.
 15. Als ik iets fout heb gedaan, los ik dat in mijn eigen tijd op. Als ik het op zich wel goed heb gedaan, maar je wilt het bij nader inzien toch anders hebben of je had iets anders in je hoofd, breng ik mijn tijd en de extra materiaalkosten wel in rekening. In sommige gevallen is het redelijk om het sam-sam te doen. Ik probeer het altijd in alle redelijkheid met je op te lossen, zodat we allebei met een goed gevoel op onze samenwerking kunnen terugkijken.
 16. Ik werk voorzichtig en ga zorgvuldig met jouw spullen om. Ik ben echter niet perfect en een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Als ik schade heb veroorzaakt aan je bezittingen, denk aan een put in de muur omdat ik per ongeluk met een ladder er tegenaan ben gestoten, repareer ik dat natuurlijk op eigen initiatief en in eigen tijd. Zie je zelf iets wat niet goed is gegaan? Gewoon tegen me zeggen. Voor het geval het echt goed mis gaat, heb ik een aansprakelijkheidsverzekering.